Tiêu điểm

Mọi người khi bắt đầu bước vào thế giới việc làm đều sẽ gặp phải nghịch lý tuyển dụng đáng sợ. Bạn không thể tìm việc làm nếu không có kinh nghiệm. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có kinh nghiệm nếu không...